Thông tin dịch vụ

1.Cách thức tham gia

• Để tham gia CTKM, khách hàng đăng ký gói “Tiêu dùng”, hoặc gói “Giá cả”

• Cú pháp đăng ký : Soạn DK {Magoi} gửi 9055

Trong đó: Magoi = TD hoặc GC

- Cách đăng ký gói Gói “Tiêu dùng”: Soạn DK TD gửi 9055 (cước 5.000đ/ngày)

- Cách đăng ký gói Gói “Giá cả”: Soạn DK GC gửi 9055 (cước: 2.000đ/ngày)

Quy định về việc trả lời câu hỏi

Kênh tương tác

Cách thức trả lời câu hỏi

Qua SMS

Soạn A hoặc B gửi 9055 tùy đáp án lựa chọn

Lưu ý

Khách hàng chỉ nhận được câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời câu hỏi liền trước đó.

- Để lấy câu hỏi gần nhất về máy điện thoại, khách hàng soạn Q1 gửi 9055.

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Sau khi đăng ký thành công dịch vụ, khách hàng thanh toán cước dịch vụ cùng thời điểm với thanh toán cước phí viễn thông của thuê bao. Trong trường hợp thuê bao đã trả phí dịch vụ, nhưng không thể sử dụng dịch vụ được thì thuê bao vui lòng liên lạc với ICOM theo thông tin tại phần Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của trang thông tin điện tử để được hướng dẫn khắc phục và xử lý lỗi.

Trong trường hợp không thể khắc phục, xử lý được lỗi trong suốt thời gian sử dụng gói cước thì theo phản ánh của khách hàng, ICOM sẽ xem xét và hoàn phí cho thuê bao tương ứng.