Giải thưởng - Mua sắm thả ga

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

STT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền (VNĐ)

I

Giải thưởng Giờ Vàng (áp dụng cho TB đăng ký mới)

1

Giải ngày

(05 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

50.000

450

22.500.000

II

Giải Khéo léo (áp dụng cho TB  có tương tác)

2

Giải ngày

(01 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

200.000

90

18.000.000

III

Giải Bền vững (áp dụng cho TB được gia hạn)

3

Giải tháng

(03 giải/tháng)

Tiền mặt

5.000.000

09

45.000.000

4

Giải Chung cuộc

(01 giải/CTKM)

Tiền mặt

70.000.000

01

70.000.000

Tổng cộng

 

550

155.500.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

Lưu ý: Giải thưởng thẻ nạp tiền MobiFone sẽ được chuyển tới khách hàng thông qua hình thức nạp tiền trực tuyến.